Täthetsprover

Med hjälp av täthetsprover får du veta om det finns ojämnheter i din tätskiktet på din villa. Ju tätare ett hus är desto mindre blir energiförbrukningen och detta är en av de främsta anledningarna till att allt fler idag vill göra täthetsprover.

Som villaägare vill man självklart att ens villa ska hålla komforten, vara fuktsäker samt ha en låg energiförbrukning. Lufttätheten är den avgörande faktorn för att din villa ska uppnå dessa krav och detta kan testas med hjälp av täthetsprover, eller provtryckningar som det också kallas.

Genom täthetsprovning får du ett kvitto på att:

  • din villa är tät
  • energiförbrukningen kommer hålla den nivå som utlovas
  • ventilationen och värmesystemet kommer att fungera så som utlovas av tillverkaren

Tidigare var det främst fastighetsbolag och hustillverkare som beställde täthetsprover men idag är det även allt fler privatpersoner som anlitar oss för detta ändamål.

Kalmar Sotning & Ventilation har en gedigen erfarenhet från branschen och täthetsprover är en av de tjänster som vi utför ofta åt såväl privatpersoner som fastighetsbolag.

Ta gärna kontakt med oss om du vill boka in oss eller veta mer om någon av våra tjänster.

Varmt välkommen!