Om oss

Kalmar Sotning och Ventilation AB utför, som ett led i samhällets brandskydd, sotning och kontroller av eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Vi utför även rensningar och injusteringar av ventilationssystem samt OVK-besiktningar.

Verksamheten ägs och drivs av Thommie Andersson. Vi är totalt åtta anställda i företag och samtliga har gedigen erfarenhet från branschen.

Kalmar Sotning och Ventilation AB är medlem i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och arbetar inom Kalmar kommun.

Kontakta oss gärna för mer information!