Tjänster

Vi erbjuder och utför följande tjänster:

* Sotning
* Brandskyddskontroll
* Kontroller av eldstäder, rökkanaler och imkanaler
* Rensningar och injusteringar av ventilationssystem
* OVK-besiktningar
* Råd och anvisningar i eldningsteknik
* Installationsbesiktningar av eldstäder
* Täthetsprovning
* Röktrycksprovning
* Förebyggande av brand