Välkommen till

Kalmar sotning & ventilation

Kalmar Sotning och Ventilation AB utför, som ett led i samhällets brandskydd, sotning och kontroller av eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Vi utför även rensningar och injusteringar av ventilationssystem samt OVK-besiktningar.

Läs mer här!

Vad vi gör!

Vi är verksamma inom hela Kalmar län och utför dessa tjänster.

Brandskyddskontroll

Lagstadgad kontroll av eldstäder, rökkanaler samt im-kanaler för att motverka uppkomst av brand.

Sotning

Rengöring av alla typer av eldstäder och rökkanaler.

Besiktning

Täthetsprovning / läckagemätning av skorstenar och eldstäder.

Ventilationssystem

Rengöring av alla typer av ventilationssystem, stora som små.

OVK-besiktningar

Lagstadgade kontroller av ventilationssystem.

Kontakt oss idag!

Kontakta oss gärna för rådfrågning eller kostnadsförslag.